Overslaan en naar de inhoud gaan

Woudaap Ixobrychus minutus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Ardeidae [familie]
Ixobrychus [genus] (1/1)
minutus [soort]

Herkenning
28-36 cm. Verschilt van andere reigers door zeer klein formaat, glanzend zwarte kruin en rug en opvallende geelwitte vleugelvlekken, contrasterend met zwart van vleugel bovendelen. Kruin en rug van mannetje groenig zwart. Vrouwtje minder helder gekleurd, met donkere strepen op keel, nek en onderdelen. Snavel geelachtig, poten groen. Jonge vogels lijken op vrouwtje maar verenkleed meer gevlekt en gestreept. Vliegt gewoonlijk laag, met vrij snelle vleugelslagen, ingetrokken nek en uitstekende poten. Verborgen levende vogel, het meest actief in de schemering.

Verspreiding en voorkomen
Broedt in Zuid-, Midden- en Oost-Europa en verder oostwaarts tot in Kazachstan. Overwintert in Zuid-Afrika. In Nederland uiterst schaarse broedvogel, wegtrekkend.

Biotopen
Bewoont rietranden langs meren en poelen, zoetwatermoerassen, riviergebieden, bij voorkeur daar waar riet gemengd is met andere planten, struiken of bomen.

Voedsel
Voornamelijk vis, amfibieën en insecten. Wacht verborgen in riet op prooi of door hem langzaam te besluipen.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 5-6, soms 4-10. Kort elliptisch tot buikig, zelden meer tabs toelopend. Wit, niet glanzend. Formaat 34,8 x 25,9 mm.

Geluiden
Verschillende korte, kwakende geluiden. Voorjaarsroep van mannetje een aanhoudend 'wouw wouw'.

Publicatie