Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Woudaap Ixobrychus minutus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Ardeidae [familie]
Ixobrychus [genus] (1/1)
minutus [soort]

Het verspreidingsgebied van de Woudaap omvat grote delen van het Palearctisch gebied, Afrika ten zuiden van de Sahara en Australië. De ondersoort minutus broedt in Europa met uitzondering van Ierland, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen. De Europese populatie, exclusief Rusland, telde in de jaren negentig naar schatting 30.000-40.000 paren. De Europese broedvogels overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. In Nederland arriveren Woudapen op zijn vroegst eind april of begin mei, en vertrekken ze in augustus en september. Voor zover bekend wordt er één broedsel grootgebracht. Nederland vormt binnen Noordwest-Europa een eiland in de verspreiding. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Noord-Frankrijk en Midden- en Zuid-Duitsland. In het najaar trekken de Nederlandse vogels deels zuidwestelijk, deels meer zuidoostelijk weg. Verder oostelijk broedende vogels trekken vooral via Italië en de Balkan. 

Bron

Auteur(s)

Winden, J. van der, Heijnen, T.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.