Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine zilverreiger Egretta garzetta

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Ardeidae [familie]
Egretta [genus] (1/1)
garzetta [soort]

De Kleine Zilverreiger komt thans in grote delen van Eurazië en Afrika weer in behoorlijke
aantallen voor. Door wettelijke bescherming heeft de stand zich hersteld van de drastische ver­volging, omwille van de veerhandel, die tot begin 20e eeuw aanhield. In Europa, waar de verspreiding vrijwel beperkt blijft tot de zuidelijke helft, broeden de grootste aantallen in Italië, Spanje en Frankrijk (zeker 19.000 paren). De westelijk broedende populatie neemt toe, wat niet geldt voor de broedvogels in Oost-Europa. De soort breidt zich in de laatste decennia uit naar het noorden en bereikte in de jaren tachtig Noordwest-Frankrijk en in de jaren negentig Nederland (1994), België (1995), Engeland (1996) en Ierland (1997). De voorkeur gaat hier uit naar moerasgebieden met ondiep water, zowel in het binnenland als in de kuststreken. Het hoofdvoedsel bestaat uit kleine visjes, insectenlarven, slakken en garnalen. Kleine Zilverreigers zijn in Nederland grotendeels zomervogels, die vermoedelijk samen met hun Europese soortgenoten overwinteren in het Middellandse Zeegebied en (vooral) tropisch Afrika. Sommige vogels overwinteren evenwel in de eigen omgeving. Zo werd een op 9 augustus 2000 op Terschelling geringd jong op 6 februari 2001 dood aangetroffen in De Slufter op Texel.

Bron

Auteur(s)

Horn, H.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.