Overslaan en naar de inhoud gaan

Purperreiger Ardea purpurea

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Ardeidae [familie]
Ardea [genus] (3/3)
purpurea [soort]

De Purperreiger is als broedvogel aan te treffen in Europa, Afrika en Azië. Belangrijke Europese kolonies komen voor in Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië, Hongarije en Roemenië. In België ontbreekt de soort en in Duitsland is hij schaars. De Neder­landse kolo­nies liggen geïsoleerd ten op­zichte van die in Zuid-­ en Oost-Europa­­. Drassige rietlanden en moerassige struwelen met een natuurlijk waterpeil en een eilandenstructuur vormen ideale broedhabitat. Dergelijke gebieden zijn (nagenoeg) verstoken van vossen en bieden de Purperreiger veilige nestelge­legenheid. In Nederland vormen de vele ondiepe sloten in de veenweidegebieden uitstekende voedselgebieden. De Purperreiger foerageert hier vooral op vis, verder worden zoogdieren, amfibieën en insecten bejaagd­. De Nederlandse vogels overwinteren hoofdzakelijk in tropisch West-Afrika. De eieren worden gelegd vanaf begin april, de hoofd­moot in mei. Riet­nesten, waarvan de kom vaak op minder dan 1 m boven het waterpeil ligt, worden in overjarig waterriet gebouwd. Takkennesten, die in struwelen en moerasbos­sen worden gemaakt, kunnen aanmerkelijk hoger liggen. In recente jaren zijn hoogtes gemeten van 1-13 m.

Bron

Auteur(s)

Kooij, H. van der

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.