Overslaan en naar de inhoud gaan

Lepelaar Platalea leucorodia

Foto: Kees Venneker

Indeling

Platalea [genus] (1/1)
leucorodia [soort]

Nestelt in rietmoerassen op de grond bij meren en rivieren, maar plaatselijk ook in bomen en struiken. Foerageert in ondiep, zoet, brak of zout water met modderige of zandige bodem.

Publicatie