Overslaan en naar de inhoud gaan

Turkse tortel Streptopelia decaocto

Foto: Jaap Denee

Indeling

Columbidae [familie]
Streptopelia [genus] (4/2)
decaocto [soort]

In 1950 broedde de Turkse Tortel voor het eerst in Nederland. Dit vormde onderdeel van de expansiegolf die vanaf begin 20e eeuw in noordwestelijke richting over Europa denderde. Ten tijde van het veldwerk voor de onderhavige atlas, 50 jaar later, heeft de soort zich ontpopt als een talrijke broedvogel in zowel ons land als elders in Europa, met uitzondering van het uiterste noorden en zuidwesten. Hoewel de Turkse Tortel als uitgesproken standvogel bekend staat, kunnen de jongen over grote afstanden uitzwermen en zo nieuwe broedplaatsen bezetten. Daarnaast beschikt de soort over een uitzonderlijke reproductiecapaciteit. Er kunnen 4-5 legsels per jaar geproduceerd worden, waarbij de jongen uit zeer vroege legsels in staat zijn nog in hetzelfde jaar tot broeden over te gaan. Beide factoren verklaren deels de ongekende snelheid van de uitbreiding over Europa, waar de soort anno 1900 nog ontbrak. 

Bron

Auteur(s)

Klaassen, O.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.