Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Turkse tortel Streptopelia decaocto

Foto: Jaap Denee