Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Zomertortel Streptopelia turtur

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Columbidae [familie]
Streptopelia [genus] (4/2)
turtur [soort]

Zomertortels prefereren een warm en droog klimaat, zodat het geen verbazing wekt dat Nederland en Engeland de noordwest­grens van het Europese broedareaal vormen. Binnen de Europese duiven is de Zomertortel de enige langeafstandstrekker. De Nederland­se broedvogels­ overwin­teren in West-Afrika. Ze zijn maar betrekkelijk­ kort in ons land aanwezig, vanaf eind april ­tot in sep­tember. ­In de tussentijd produceren ze twee legsels; de nesten worden gewoonlijk verstopt in dichte struwelen of jonge bomen. Zomertor­tels leven het hele jaar door van zaden, in de broedtijd zowel van granen als onkruiden (B­ijlsma 1985a).

Bron

Auteur(s)

Turnhout, C. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.