Overslaan en naar de inhoud gaan

Houtduif Columba palumbus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Columbidae [familie]
Columba [genus] (3/3)
palumbus [soort]

Houtduiven ontbreken vrijwel nergens binnen Europa. Onze broedvogels zijn standvogel of deeltrekker. Voedselvluchten tussen nest- en foerageerplaats kunnen vele kilometers bedragen, waardoor de trefkans weliswaar groot is maar kwantificering van broedvogelaantallen bemoeilijkt wordt. Dat laatste wordt verergerd door niet-nestgebonden zang en balts (in tegenstelling tot de nestgrom), lengte van het broedseizoen (maart-oktober, met 2-6 legsels per paar), grote variatie naar tijd en ruimte in nestelvorm (van solitair tot semi-koloniaal; in bomen en struiken, op de grond en op gebouwen) en hoge predatiedruk op broedsels (veel nalegsels). Met zijn 500 gram vormt de Houtduif een belangrijke component in de gevleugelde biomassa op Nederlandse zandgronden. Niet voor niets figureren Houtduiven prominent in de prooilijsten van Havik en Buizerd, terwijl hun eieren en nestjongen door een veelheid van predatoren worden belaagd.

Bron

Auteur(s)

Bijlsma, R.G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.