Overslaan en naar de inhoud gaan

Torenvalk Falco tinnunculus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Falconidae [familie]
Falco [genus] (11/3)

De Torenvalk is een Euraziatische en Afrikaanse valk van half-open landschappen. In Europa komen rond 300.000 broedparen voor. In Nederland broedt de soort op gebouwen en oude kraaien­nesten in bomen en hoogspanningsmasten. Vanaf de jaren vijftig zijn bovendien op grote schaal nestkasten geplaatst. Hiermee werd vestiging mogelijk in zeer open gebieden als Flevoland (Cavé 1968) en het Lauwersmeer, terwijl het ophangen van kasten ook elders populatieverhogend werkte. Hoewel natuurlijke nesten minder snel worden gevonden, vormen deze tegenwoordig vermoedelijk een minderheid. Grondnesten, waarvan er vóór 1960 nog tientallen per jaar op Texel (Dijksen 1996) en andere Waddeneilanden gevonden werden, zijn nu uiterst schaars. Torenvalken eten hoofdzakelijk veldmuizen, zeker in jaren waarin deze talrijk zijn. In veldmuisarme jaren neemt het aandeel andere muizensoorten, vogels en ongewervelden toe. Slechts een klein deel van de vogels verlaat het land, voornamelijk in zuidwestelijke richting, tot in Noordwest-Afrika toe (Bijlsma 1993).

Bron

Auteur(s)

Eggenhuizen, T.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.