Overslaan en naar de inhoud gaan

Torenvalk Falco tinnunculus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Falconidae [familie]
Falco [genus] (11/3)

Herkenning
32-35 cm, spanwijdte 65-80 cm. Vrij kleine valk met lange puntige vleugels, lange staart; 'bidt' veelvuldig. Mannetje met zwart gevlekte kastanjebruine bovendelen en isabelkleurige onderdelen met donkere strepen. Kop, stuit en staart grijs; staart met brede zwarte subterminale band en smalle witte punt. Vrouwtje met roodbruine, zwarte gestreepte bovendelen. Slagpennen donker en staart met dwarsstrepen over gehele lengte; onderdelen donkerder en gestreepter dan bij mannetje, met meer streping op ondervleugel. Zit in bomen, op palen, gebouwen, rotsen etc.; zoekt de grond af naar prooi tijdens 'bidvlucht'.

Verspreiding en voorkomen
Komt voor in Verenigd Koninkrijk, Europa, Scandinavië, ontbreekt in Azië in het noorden, Afrika, Arabië en Midden-Oosten. In Nederland vrij schaarse broedvogel, jaarrond aanwezig, doortrekker en wintergast in vrij klein aantal.

Biotopen
Bewoont een veelheid aan habitats: steden met genoeg open ruimte, cultuurgebied met verspreide bomen, woeste gronden, heidevelden, graslanden, bermen langs snelwegen, etcetera.

Voedsel
Jaagt tijdens kenmerkende, stationaire 'bidvlucht', speurend naar bodemdieren. Vangt voornamelijk kleine zoogdieren (vooral veldmuizen) en, in mindere mate, vogels.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4-5, soms tot 9. Rondachtig tot kort ellipsvormig. Glad, niet glanzend. Wit of geelachtig-geelbruin, maar meestal zo zwaar donker roodbruin gespikkeld dat de grondkleur onzichtbaar wordt. Soms zeer verschillend getekend en gevlekt met roodachtig-bruin, violet, grijs of geelachtig-bruin. Formaat 39,7 x 31,8 mm.

Geluiden
Gewone roep nabij nest een schel en hoog 'ki-ki-ki-ki'.

Publicatie