Overslaan en naar de inhoud gaan

Slechtvalk Falco peregrinus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Falco [genus]
(11 soorten in totaal / 3 gevestigd)
peregrinus [soort] (2/1)

Herkenning
39-50 cm, spanwijdte 95-115. Een gedrongen valk met lange, puntige vleugels, relatief korte staart en met kenmerkende lichte en directe vlucht, met snelle vleugelslagen afgewisseld door lange glijvlucht met gestrekte vleugels. Bovendelen donker blauwgrijs met zwarte kruin, kopzijden en duidelijke snorstreep; onderdelen vuilwit met zwarte dwarsstrepen. Vrouwtje groter en donkerder dan mannetje. Juveniel met donkerbruine bovendelen en witachtige onderdelen met lengte- (niet dwars-)streping.

Verspreiding en voorkomen
Broedvogel in noordelijk Noord-Amerika, Groenland, Scandinavië en Noord-Azië. Standvogel van Zuid-Alaska langs de kust tot in Mexico, zuidelijk Zuid-Amerika, delen van Europa, Noord-Afrika, Zuidwest-, en Centraal-Azië, en van Japan tot in Indonesië en zuidelijk Australië. Wintergast in Midden- en Zuid-Amerika, delen van Europa, Zuidwest- en Zuid-Azië, Afrika en Australië. In Nederland een zeer schaarse broedvogel, jaarrond aanwezig, doortrekker en wintergast in zeer klein aantal.

Biotopen
Broedt in steden op kantoorgebouwen en hoge torens, en in open boerenland in hoogspanningsmasten. Broedt soms ook op de grond, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. Buiten de broedtijd voornamelijk in open landschappen, in boerenland en bij uiterwaarden op kwelders en dergelijke. Zit vaak op een paaltje of op de grond, maar ook op een hoog uitkijkpunt zoals een mast. Een groot aanbod aan prooien is cruciaal.

Voedsel
Gebruikt verschillende jachttechnieken maar vangt en doodt prooi meestal in de lucht of slaat hem tegen de grond. Stoot op prooi na achtervolging. Allerlei soorten vogels, in grootte variërend van goudhaan tot blauwe reiger.

Eieren
Aantal eieren in legsel 3-4, soms 2-6. Rondachtig tot kort elliptisch. Glad, niet glanzend. Crèmeachtig of geelbruin. Zeer zwaar getekend en gewoonlijk verborgen door de dichte rode en kastanjerode vlekken, soms onregelmatig getekend met lichte plekken en grijze of violette vlekken. Formaat 52 x 40,9 mm.

Geluiden
Luidruchtig tijdens broedseizoen, voornaamste roep een schreeuwend gekekker 'kek-kek-kek-kek'.

Publicatie