Overslaan en naar de inhoud gaan

Slechtvalk Falco peregrinus

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Falco [genus]
(11 soorten in totaal / 3 gevestigd)
peregrinus [soort] (2/1)

Indeling

Falco [genus]
(11 soorten in totaal / 3 gevestigd)
peregrinus [soort] (2/1)

De Slechtvalk is een kosmopoliet die alleen ontbreekt op de polen, in zeer droge woestijngebieden en op sommige grote eilanden zoals IJsland. In de jaren zestig verdween de Slechtvalk door het gebruik van persistente pesticiden uit grote delen van Noord- en Midden-Europa. Na een verbod op deze middelen begon een aarzelend herstel. Pas in de loop van de jaren negentig werd op de meeste plaatsen het niveau van vóór de crash weer gehaald of zelfs (Groot-Brittannië) overstegen. In het zuiden van Fenno-Scandinavië, Noord-Duitsland, Polen en de Baltische landen, waar de soort verdwenen was, bleef een natuurlijk herstel nagenoeg uit. De daar aanwezige broedparen zijn voortgekomen uit uitgezette vogels (Kleinstäuber 1996, P. Lindberg pers. med.). De rest­po­pulatie in het uiterste noorden van Fenno-Scandinavië is nog herstellende. De Europese broed­po­pulatie, inclusief de Russische, omvatte in 1992 ruim 5700-7400 paren. De Midden- en Zuid-Europese broedvogels zijn standvogel. Dit geldt ook voor de Nederlandse broedvogels, waarvan de jongen ongericht uitzwerven. De Fenno-Scandinavische populatie overwintert voornamelijk in West- en Zuidwest-Europa.

Bron

Auteur(s)

Geneijgen, P. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.