Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwarte wouw Milvus migrans

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Accipitridae [familie]
Milvus [genus] (2/0)
migrans [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

De gebondenheid aan water en grote actieradius bij het zoeken naar prooien maakt dat de Zwarte Wouw niet snel over het hoofd wordt gezien. Broedvogels onderscheiden zich van overzomeraars door zichtbaar prooitransport, zodat broeden gemakkelijk te bewijzen is. De blokken met mogelijke broedgevallen hebben daarom vrijwel zeker betrekking op overzomeraars of late doortrekkers.

Gedurende de atlasperiode is één zeker broedgeval vastgesteld, in 2000. Het vond plaats nabij Doesburg in een bosje op 400 m van de IJssel. Het paar bakkeleide met plaatselijke Buizerds en betrok een oud buizerdnest. Op 3 mei zat een Zwarte Wouw vast te broeden op het nest in een wilg op 16 m hoogte. Het nest werd echter verlaten en waaide bovendien eind mei uit de boom. Onder de nestresten werden eischalen gevonden (Schoppers 2000).

Verandering

Zekere broedgevallen in Nederland van vóór de atlasperiode zijn bekend uit 1984 en 1996, terwijl er ook enkele malen vage aanwijzingen voor broedgevallen waren (Bijlsma et al. 2001). Van een duidelijke toename of vestiging is in Nederland geen sprake.

Het moge duidelijk zijn dat Nederland in zijn Zwarte Wouwen-voorziening geheel afhankelijk is van de beter bedeelde buurlanden. In bijna alle Duitse deelstaten trad gedurende de jaren negentig van de 20e eeuw een afname op (Kostrzewa & Speer 2001). In Frankrijk was in 1970-90 sprake van een opwaart­se trend terwijl een noordelijke uitbreiding van het verspreidingsgebied tot in België en Luxemburg plaatsvond (Hage­meijer & Blair 1997). Recente gegevens uit België duiden overigens niet op een verdere toename hier (P. Voskamp pers. med.).

Aantallen

Het aantal broedgevallen bedroeg gedurende de atlasperiode 0-1.

Bron

Auteur(s)

Manen, W. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.