Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Bruine kiekendief Circus aeruginosus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Accipitridae [familie]
Circus [genus] (4/3)

De Bruine Kiekendief broedt in een brede band over het laagland van de gematigde delen van Eurazië. De soort overwintert vooral in (sub)tropische streken met watervogelconcentraties, van de Franse kustgebieden - waar de soort vrijwel standvogel is - tot in het stroomgebied van de Niger in West-Afrika. Overwintering in West-Europa, inclusief Nederland, is de laatste decennia toegenomen. De Bruine Kiekendief is een grondbroeder met een voorkeur voor natte rietvelden. In droge gebieden is de kans op nestpredatie veel groter. Het nest bestaat uit een stapel plantenstengels, meestal riet. Jachtvluchten strekken zich over de wijde omgeving van het nest uit. De prooikeuze is buitengewoon divers.

Bron

Auteur(s)

Castelijns, H.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-20005: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.