Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Bruine kiekendief Circus aeruginosus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Accipitridae [familie]
Circus [genus] (4/3)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. ( 1a

1a OorspronkelijkOp eigen kracht ons land bereikt en heeft zich minimaal 10 jaar achtereen voortgeplant. Deze categorie wordt ook wel Autochtoon genoemd.

)
Habitatland
ReferentieAtlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000