Overslaan en naar de inhoud gaan

Slangenarend Circaetus gallicus

Indeling

Accipitridae [familie]
Circaetus [genus] (1/0)
gallicus [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Slangenarenden voelen zich thuis in gebieden met warme, droge zomers en een flink aanbod aan reptielen. In Europa vinden ze die condities vooral in het mediterrane gebied. Midden-Frankrijk is het dichtst bij ons land gelegen broedgebied van deze op de Afrikaanse savanne overwinterende reptieleneter. Habitatverlies, vervolging en wellicht klimatologische factoren hebben geleid tot een sterke inkrimping van het broedgebied in Noordwest-Europa, waar de soort rond 1900 uitstierf in Denemarken, Duitsland en Noord-Frankrijk. In Nederland moesten we het tot voor kort doen met enkele meldingen van, vaak uitgeputte, zwervers. In 1996 (15 juli-29 augustus) en 1997 (27 mei-17 augustus) waren echter langdurig 1-2 Slangenarenden aanwezig op de Veluwe, meer bepaald de Hoog-Buurlose Heide, Westerheide en Deelense Wasch (Vink et al. 1999). Geregeld werden slangen geslagen. In beide jaren ging het om overzomeraars en was broeden niet aan de orde. Ook elders in Noordwest-Europa werden in beide jaren wat meer waarnemingen gedaan, maar het is beslist te vroeg om van een poging tot (her)vestiging te spreken. 

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.