Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus

Foto: Wijnand van Buuren