Overslaan en naar de inhoud gaan

Sperwer Accipiter nisus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Accipitridae [familie]
Accipiter [genus] (2/2)
nisus [soort]

Mannelijke en vrouwelijke Sperwers verschillen aanzienlijk in grootte (man 45% lichter en 15% kleiner - gemeten naar skelet - dan vrouw). Dit weerspiegelt zich in het gebruik van verschillende niches, zowel op landschapsniveau (vrouw gemiddeld in opener gebieden jagend) als in prooikeus (vrouw gemiddeld grotere prooien). Sperwers zijn echte vogeleters die hun prooi vanuit de dekking verschalken. De broedtijd in april-juli is afgestemd op een optimaal prooiaanbod in de vorm van (jonge) zangvogels tijdens de jongenfase. Meestal wordt genesteld in homogene bosaanplant van 20-35 jaar oud, vooral naaldbomen. In natuurlijker bos zijn plekken met stagnerende boomgroei (elzen- of berkenbroek, schietwilgenstruweel) of een florerende struiketage kenmerkende nestplaatsen. De soort broedt in vrijwel geheel Europa. De Nederlandse broedvogels zijn standvogel, alleen een deel van de jonge vogels brengt de eerste winter zuidelijker door, overwegend in Vlaanderen en Noordwest-Frankrijk (Bijlsma 1993).

Bron

Auteur(s)

Diermen, J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.