Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Havik Accipiter gentilis

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Accipitridae [familie]
Accipiter [genus] (2/2)
gentilis [soort]

De Havik heeft een holarctische verspreiding. In Europa broedt hij op vrijwel het gehele vasteland en in Groot-Brittannië, waarbij Duitsland met zo’n 20.000 paren de grootste broedpopulatie herbergt. De soort is vrijwel overal een standvogel die, na vestiging, zijn territorium levenslang blijft bezetten. Jonge vogels zwerven meestal hooguit enkele tientallen kilometers uit om een eigen territorium te veroveren. De Havik is een uitgesproken bosvogel maar handhaaft zich de laatste jaren ook steeds beter in minder bosrijke streken. Het nest, een vaak imposant takkenbouwsel hoog in een boom, wordt gewoonlijk zelf gebouwd en jarenlang gebruikt. De broedtijd loopt in Nederland van eind maart (eileg) tot begin juli (uitvliegen jongen). Het gemiddeld aantal grootgebrachte jongen ligt tussen 2,5-3 maar kan variëren van 1-5. Het voedsel bestaat vrijwel uitsluitend uit levend bemachtigde vogels en zoogdieren, met een voorkeur voor duiven, lijsters, kraaiachtigen en konijnen. De prooien worden middels een korte verrassingsaanval overmeesterd.

Bron

Auteur(s)

Muskens, G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.