Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwartel Coturnix coturnix

Foto: Jankees Schwiebbe

Indeling

Phasianidae [familie]
Coturnix [genus] (1/1)
coturnix [soort]

Van de in Nederland voorkomende hoenderachtigen is de Kwartel de enige langeafstandstrekker. De overwinteringsgebieden reiken van de Middellandse Zee tot de evenaar in Afrika. Ons land ligt aan de noordwestzijde van het broedareaal, dat verder Zuid- en Midden-Europa en een groot deel van Rusland omvat. Kwartels zijn extreme r-strategen: in korte tijd worden zoveel mogelijk jongen grootgebracht. Volwassen vogels kunnen binnen één broedseizoen op verschillende geografische breedten broeden en vroeg geboren jongen nemen soms al in hetzelfde voorjaar aan het broedproces deel (Guyomarc’h et al. 1998), al is dit laatste in Nederland niet aannemelijk (op grond van vangsten; J. Biemans pers. med.). Het voorkomen wordt gedomineerd door sterke aantalsfluctua­ties met soms een invasieachtig karakter en een ruime habitatkeus. Vestigingen vinden plaats van eind april tot in juli. Invasies manifesteren zich soms pas laat in het seizoen. In hoeverre het hierbij om nieuwe vestigingen gaat dan wel vogels die al elders hebben gebroed, is onduidelijk. Groot­schalige trekbewegingen van Kwartels binnen één broedseizoen zijn niet ongewoon bij boven­gemiddelde broedresultaten aan het begin van het seizoen, het optreden van droogte en (daarmee samenhangend) vroeg plaatsvindende oogstwerkzaamheden (Guyomarc’h et al. 1998).

Bron

Auteur(s)

Koffijberg, K.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.