Overslaan en naar de inhoud gaan

Porseleinhoen Porzana porzana

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Rallidae [familie]
Porzana [genus] (1/1)
porzana [soort]

De verspreiding als broedvogel van het Porseleinhoen strekt zich uit van Europa tot Noordwest-Siberië en de Kaspische Zee. In Europa is het vooral een broedvogel van de gematigde streken, noordelijk tot Schotland en Zuid-Scandinavië. De broedhabitat bestaat veelal uit laag- en hoogveenmoerassen, riet- en graslanden met ondiep, voedselrijk water en een gevarieerd aanbod van zeggen- en natte ruigtevegetaties. Op het menu staan overwegend schaaldiertjes, kleine kikkers en insecten, maar ook zaden en vruchten. De broedperiode valt tussen half april en eind juli. Late vestigingen tot in juli zijn geen uitzondering. Doorgaans wordt één legsel geproduceerd, dat 8-12 eieren omvat. Het nest bestaat uit stevige plantendelen, bekleed met gras of soortgelijk materiaal en wordt goed verstopt tussen de ruigtevegetaties. De kuikens zijn nestvlieders die na 1-2 dagen het nest verlaten. De Nederlandse broedvogels overwinteren vermoedelijk grotendeels in Afrika zuidelijk van de Sahara.

Bron

Auteur(s)

Jager, K.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.