Overslaan en naar de inhoud gaan

Waterhoen Gallinula chloropus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Rallidae [familie]
Gallinula [genus] (1/1)
chloropus [soort]

Het Waterhoen is een wereldwijd verspreide vogel die in grote delen van Europa broedt, noordelijk tot in Zuid-Scandinavië. De dichtheid binnen Europa is het hoogst langs de noordwest­randen, waartoe ook Nederland behoort. Nederlandse Waterhoentjes overwinteren grotendeels in eigen land of net ten zuiden daarvan, en nemen het risico van een strenge winter daarbij voor lief. Waterhoentjes zijn weinig kieskeurig in de keuze van een broedplaats. Favoriet zijn stilstaande of langzaam stromende zoete wateren met weelderige oeverbegroeiing en grazige plaatsen nabij de waterkant. Een plasje van enkele tientallen vierkante meters kan al voldoende zijn, mits er het hele broedseizoen enig open water beschikbaar is. Het uit rottend plantenmateriaal bestaande nest wordt tussen het riet of op een andere beschutte plaats in de oeverzone gebouwd. Waterhoentjes eten waterplanten, grassen en in mindere mate insecten en andere ongewervelden, die zowel aan de oever als op het water verzameld worden.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.