Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Waterral Rallus aquaticus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Rallidae [familie]
Rallus [genus] (1/1)
aquaticus [soort]

De Waterral is als broedvogel in West-Europa wijd verspreid in moerassige terreinen met zoet of brak, meestal voedselrijk water. Van groot belang is dat de moerasvegetatie, waarin doorgaans riet, lisdodden, zeggen en/of russen het aspect bepalen, permanent of periodiek (in het voorjaar) in ondiep water staat. Het nest ligt vaak tussen afgestorven planten, zoals op een bult zeggen of op gebroken rietstengels. Het voedsel wordt gezocht in zachte vochtige bodems, ondiep water en oevervegetaties en bestaat in de broedtijd hoofdzakelijk uit watergebonden insecten en hun larven, weekdieren, wormen, amfibieën en visjes. De Waterral vertoont een voorkeur voor moerassen met beschutte rietkragen, kleine open wateren en wilgen- of elzenbroekbos (de Kroon 1982), maar komt ook voor in gesloten waterriet zonder open water of houtopslag. De benodigde oppervlakte moeras kan heel beperkt zijn (0,2 ha; Poelmans & van Diermen 1997). Nederlandse broedvogels trekken voor het merendeel weg naar Frankrijk en Engeland (de Kroon 1982).

Bron

Auteur(s)

Hut, R. van der

Publicatie