Overslaan en naar de inhoud gaan

Meerkoet Fulica atra

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Rallidae [familie]
Fulica [genus] (1/1)
atra [soort]

De Meerkoet broedt in grote delen van Eurazië. In Europees verband behoort Nederland, samen met Polen en Hongarije, tot de landen met de hoogste dichtheden. De soort bewoont vooral voedselrijke wateren met een rijke oever- en watervegetatie. Het nest wordt gebouwd van planten­materiaal op het wateroppervlak en verankerd aan een struik, rietbegroeiing of boven het water uitstekende rommel. Bij stijgende waterstanden wordt het nest opgehoogd; bij dalende water­standen kan het nest dan vervolgens vele decimeters boven het nieuwe waterniveau komen te liggen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal dat grazend, duikend of van het wateroppervlak wordt vergaard. In voorjaar en zomer is het aandeel dierlijk voedsel groter, terwijl driehoeksmosselen vooral ‘s winters van belang zijn. Jonge Meerkoeten eten direct al plantaardig materiaal, hoewel dierlijk voedsel in de eerste tien levensdagen gewoonlijk domineert. In stedelijk gebied profiteren Meerkoeten van het eendjes-voeren en vormt brood een belangrijke voedselbron. Een groot deel van de Nederlandse Meerkoeten is standvogel, kleinere aantallen overwinteren zuidelijk tot in Frankrijk en het Iberisch Schiereiland.

Bron

Auteur(s)

Eggenhuizen, T.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.