Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kwartelkoning Crex crex

Foto: Rob Versteeg

Indeling

Rallidae [familie]
Crex [genus] (1/1)
crex [soort]

De Kwartelkoning is de enige Nederlandse broedvogel die voorkomt op de lijst van op wereldschaal bedreigde vogels (Collar et al. 1994). Kwartelkoningen prefereren een hoge en relatief dichte vegetatie om hun twee broedsels in groot te brengen. Dit is een habitattype dat, bij aankomst van de vogels uit de Afrikaanse overwinteringsgebieden, tegenwoordig in grote delen van Europa nauwelijks meer te vinden is. Steeds vroegere maaidata en voortschrijdende cultivering van rivier- en beekdalen hebben de soort gevoelige klappen uitgedeeld en de populatie sterk onder druk gezet (Green et al. 1997). Het zwaartepunt van de verspreiding vinden we dan ook in landen met een minder intensief landschapsgebruik, zoals Polen, de Baltische Staten, Wit-Rusland en de Russische Federatie.

Bron

Auteur(s)

Koffijberg, K.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-20005: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.