Overslaan en naar de inhoud gaan

Goudvink Pyrrhula pyrrhula

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Pyrrhula [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
pyrrhula [soort] (2/1)

Indeling

Pyrrhula [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
pyrrhula [soort] (2/1)

De Goudvink broedt in het grootste deel van Europa, maar is in het zuiden en zuidoosten van het continent vooral een bergbewoner. De Nederlandse broedvogels zijn het hele jaar tamelijk honkvast en vertonen hooguit wat omzwervingen in de winter. De broedhabitat bestaat bij ons uit bos met een weelderige struiklaag of dichte jonge aanplant van vooral fijnspar en douglas. Hier kunnen Goudvinken soms dicht bij elkaar broeden in los-vaste kolonies. Verder voelen ze zich aangetrokken tot struweelrijke duinen, villawijken met coniferen en besdragende heesters, en besloten agrarisch cultuurland met dichte vochtige loofbosfragmenten. Het menu omvat knoppen, zaden en vruchten; de jongen worden ook met insecten gevoerd. In de winter vormt berken- en elzenzaad een belangrijke voedselbron.

Bron

Auteur(s)

Vogel, R.L.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.