Overslaan en naar de inhoud gaan

Appelvink Coccothraustes coccothraustes

Foto: Jankees Schwiebbe

Indeling

Fringillidae [familie]
Coccothraustes [genus] (1/1)

Samen met Engeland, Denemarken en Zuid-Zweden ligt Nederland aan de uiterste westrand van het Euraziatische verspreidingsgebied van de Appelvink. Onze populatie is stand- en trekvogel. Appelvinken vertonen een uitgesproken seizoensgebonden gebruik van een veelheid aan bos­rijke habitats. De wintergroepen vallen in februari-maart uiteen, waarbij ze zich over de wijde omtrek verspreiden. Onder gunstige omstandigheden kan de soort semi-koloniaal broeden. Kartering, kwalitatief èn kwantitatief, is moeilijk. De soort vertoont namelijk geen territoriaal gedrag (schermt alleen partner af van soortgenoten), is zwijgzaam in de broedperiode en nestelt vaak op andere plaatsen dan waar voedsel wordt gehaald.

Bron

Auteur(s)

Bijlsma, R.G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.