Overslaan en naar de inhoud gaan

Groenling Chloris chloris

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Fringillidae [familie]
Chloris [genus] (1/1)
chloris [soort]

De Groenling broedt in vrijwel geheel Europa, met uitzondering van IJsland en het noorden van Fenno-Scandinavië en Rusland. De verspreiding strekt zich uit tot het noordwesten van Afrika en westelijk Azië. In de ons omringende landen is de soort talrijk en wijd verbreid. De broedtijd omvat de maanden april tot en met augustus, waarin twee broedsels worden begonnen. Nederlandse broedvogels zijn voor het grootste deel standvogel. De weinigen die wegtrekken, doen dat normaliter in zuidwestelijke richting, waarbij ze tot in Frankrijk en Spanje terechtkomen. Groenlingen broeden in halfopen landschappen, waarbij een combinatie van nestgelegenheid (sier­coniferen, sparren, dichte struiken), voedselrijke plekken (ruderale terreinen, vruchtdragende struiken) en hoge zangposten (als uitvalsbasis voor de vleermuisachtige zangvluchten) van belang is. De paren broeden solitair of in kleine losse kolonies.

Bron

Auteur(s)

Coelen, J. van der

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.