Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Sijs Spinus spinus

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Fringillidae [familie]
Spinus [genus] (1/1)
spinus [soort]

Sijzen staan bekend om hun erratische optreden. Het zijn echte naaldbosbewoners (vooral sparren) van boreale en gematigde zones in de westelijke Palearctis, die bij voedselschaarste en/of hoge jongenproductie tot invasies komen. Start en duur van het broedseizoen, en het nestsucces binnen een seizoen, zijn wisselvallig naar gelang voedselaanbod en omvang van de voorafgaande influx (van Beusekom 1991, Bezzel 1995). Zo kan het in maart of april gebeuren dat grote groepen Sijzen op trek zich al kwelend op voedselbonanza’s storten terwijl op datzelfde moment lokale broedvogels op eieren zitten of nestjongen voeren. Maar het is evengoed mogelijk dat onze broedvogels hun uitgevlogen jongen verzorgen als eind mei de eerste groepen opnieuw ons land binnentrekken. Of zelfs in augustus! 

Bron

Auteur(s)

Bijlsma, R.G.

Publicatie