Overslaan en naar de inhoud gaan

Sijs Spinus spinus

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Fringillidae [familie]
Spinus [genus] (1/1)
spinus [soort]

Herkenning
12 cm. Mannetje makkelijk te herkennen door groen en geel verenkleed, zwarte kop en kin, gele vleugelstreep, stuit en zijden van staartbasis. Vrouwtje zonder zwart op kop, minder geel, meer grijsgroen en wit en meer gestreept op bovendelen, borst en flanken. Staart gevorkt, snavel grijsachtig, vrij lang en puntig. Juveniel nog meer gestreept en met minder geel. Meestal in troepen in bomen, maar ook op de grond. Vaak met andere vinken, vooral barmsijzen.

Verspreiding en voorkomen
Broedvogel in Noord-Schotland, noordelijk Scandinavië, West- en Zuidoost-Rusland en Noordoost-China. Standvogel in de noordelijke helft van Europa, met uitzondering van Noord-Scandinavië, en gebieden tussen de Zwarte en Kaspische Zee. Wintergast met name in de zuidelijke helft van Europa en in Oost-Azië. In Nederland een schaarse broedvogel, jaarrond aanwezig, doortrekker en wintergast in groot aantal.

Biotopen
Nestelt in naaldbos, voornamelijk in sparren (maar menging met den en lariks kan belangrijk zijn vanwege spreiding van het voedselaanbod) en soms in berkenbomen. Ook nestelen ze in parken, tuinen en bij landgoederen, bijvoorbeeld in coniferen. Weer niet in grote, open landschappen. Zoekt zijn voedsel vaak in groepjes in boomtoppen van bijvoorbeeld wilgen, berkenbomen, zwarte elzen en naaldbomen en hangt dan acrobatisch aan dunne takjes.

Voedsel
In de zomer insecten en zaden, 's winters vooral zaden. Hangt bij foerageren op zaden vaak als een mees ondersteboven aan takken.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 3-5, soms 2-6. Buikig. Glad en glanzend. Lichtblauw tot zeer lichtblauw. Bezet met fijne lila en roze spikkels; schaarser getekend met spikkels, kleine vlekjes en krabbels in purperachtig of roodachtig-bruin. Alle tekens zijn overwegend geconcentreerd bij of rond de stompe pool. Formaat 16,4 x 12,3.

Geluiden
Roep 'tsie zi' of 'tsoe ie'. Zang kwetterend en met nasale tonen, zingt vaak in troepen vanuit boomtoppen.

Publicatie