Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Vink Fringilla coelebs

Foto: Annemieke Hoozemans

Indeling

Fringilla [genus]
(2 soorten in totaal / 2 gevestigd)
coelebs [soort] (2/1)

Indeling

Fringilla [genus]
(2 soorten in totaal / 2 gevestigd)
coelebs [soort] (2/1)

De Vink broedt in geheel Europa, met uitzondering van IJsland en het boomloze noorden, alsmede in het westelijk deel van Azië. In Noord-Afrika, op de Azoren en Madeira broeden vormen waarvoor een aparte soortstatus voor de hand ligt op grond van verschillen in morfologie en zang. Succesvolle introducties hebben plaatsgevonden in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. De Nederlandse broedvogels overwinteren grotendeels in eigen land. Vinken broeden nagenoeg overal waar bomen staan. Ze zijn dan ook zowel te vinden in bossen en parken als tuinen, boomsingels en houtwallen. Het prachtig gecamoufleerde nest steekt nauwelijks af ten opzichte van de tak waarop het ligt. Insecten en andere ongewervelden vormen in de zomer het hoofdvoedsel. Ze worden zowel tussen bladeren, op takken en stammen gezocht, als op de grond. Later in het seizoen neemt het plantaardige deel van het voedsel toe. Naast graszaden, granen en beukennoten staan ook zachtere plantendelen op het menu.

Bron

Auteur(s)

Poelmans, W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.