Overslaan en naar de inhoud gaan

Keep Fringilla montifringilla

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Fringillidae [familie]
Fringilla [genus] (2/2)

In de arctische en boreale streken van Eurazië behoort de Keep tot de talrijkste broedvogels. Het aaneengesloten broedgebied reikt zuidelijk tot in Zuid-Noorwegen, Midden-Zweden, Estland en Rusland ter hoogte van Moskou. In de taigazone broeden Kepen vooral in naald- en gemengde bossen. Plaatselijk worden ook hoge dichtheden bereikt in berken-, elzen- en wilgenbossen. In veel gevallen wordt genesteld in los-vaste kolonies van 2-8 paren. Kepen kunnen zich in het broedseizoen nomadisch gedragen, hoewel minder uitgesproken dan Kruisbek en Sijs. De aantallen variëren, afhankelijk van het voedselaanbod, van gebied tot gebied en van jaar tot jaar. Dit verklaart ten dele de broedgevallen die soms ver ten zuiden van het gesloten verspreidingsareaal plaatsvinden, vooral in Zuid-Zweden maar onregelmatig ook in Denemarken, Noord-Duitsland, Nederland, Letland, Litouwen en de Alpen. Na een koud voorjaar blijven Kepen wat langer in de overwinteringsgebieden hangen en wordt gemiddeld zuidelijker gebroed dan in andere jaren. 

Bron

Auteur(s)

Vogel, R.L.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.