Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kruisbek Loxia curvirostra

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Fringillidae [familie]
Loxia [genus] (3/1)

Het broedgebied van Kruisbekken omspant de complete naaldbosgordel van het Euraziatische continent. In dit reusachtige broedgebied gedraagt de soort zich nomadisch. Vestiging en jongen­productie zijn erratisch, omdat de zaadzetting van naaldbomen pieken en dalen kent. In mast­jaren brengen veel paren veel jongen groot, wat bij de daaropvolgende ineenstorting van het zaadaanbod zorgt voor grootscheepse verplaatsingen tot in West-Europa (Newton 1972). De aantalsschommelingen in Nederland worden gedicteerd door volksverhuizingen elders in Eurazië.

Bron

Auteur(s)

Bijlsma, R.G.

Publicatie