Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Oeverzwaluw Riparia riparia

Foto: Kees Venneker

Indeling

Hirundinidae [familie]
Riparia [genus] (1/1)
riparia [soort]

In de meestal open broedgebieden van de Oeverzwaluw, die grote delen van Eurazië en Amerika tussen 30-70° nb bestrijken, is zoet water doorgaans op korte afstand van de nestlocatie aanwezig. De nesten worden gemaakt in zelfgegraven, 60-120 cm diepe holen in steile zand-, leem-, of kleiwallen aan de oevers van beken en rivieren, of in grondafgravingen of -depots. Oeverzwaluwen broeden in kolonies variërend van enkele tot vele honderden paren, in het buitenland (vooral langs de Oostzeekust) soms in vele duizenden paren.  Het voedsel bestaat uit vliegende insecten, die ook aan de jongen worden gevoerd. De Nederlandse broedvogels overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Oeverzwaluwen broeden van mei tot diep in augustus en kunnen 1-2 broedsels grootbrengen.

Bron

Auteur(s)

Leys, H.N.

Publicatie