Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Roodkopklauwier Lanius senator

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Lanius [genus]
(10 soorten in totaal / 3 gevestigd)
senator [soort] (2/1)

Indeling

Lanius [genus]
(10 soorten in totaal / 3 gevestigd)
senator [soort] (2/1)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Koude, natte voorjaren en, vooral, een afname van grote insecten hebben de eertijds in grote delen van West- en Midden-Europa broedende Roodkopklauwier doen uitsterven in verschillende Duitse deelstaten waaronder Nedersaksen (sinds 1964; Heckenroth 1997) en het Rijnland (sinds 1978; Mildenberger 1984). In België rest nog een minieme broedpopulatie in het uiterste zuidoosten, die na een reeks van zachte, droge voorjaren midden jaren negentig iets is hersteld (J-P. Jacob pers. med.). De kerngebieden van deze klauwier liggen in Zuid-Europa.

In Nederland zijn sinds 1956 geen zekere broedgevallen meer geconstateerd, hoewel er nog jaarlijks enkele doorgeschoten voorjaarstrekkers worden gezien, met name langs de kust (zeven gevallen in 2000, relatief veel voor huidige begrippen; van der Vliet et al. 2001). Een terugkeer als broedvogel in Nederland ligt, gezien de negatieve aantalsontwikkeling in aangrenzende gebieden, niet voor de hand.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-20005: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.