Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Grauwe klauwier Lanius collurio

Foto: Kees Venneker

Indeling

Laniidae [familie]
Lanius [genus] (10/3)
collurio [soort]

Het broedgebied van de Grauwe Klauwier strekt zich uit van de Europese vastelandskust tot diep in Siberië en van de poolcirkel tot de noordkust van de Middellandse Zee. Alle Europese vogels (minimaal 2,2 miljoen paren) trekken via de oostelijke Middellandse Zee naar Afrika ten zuiden van de evenaar, met de Kalahari in Botswana als belangrijkste overwinteringsgebied. De aankomst in West-Europa vindt plaats tussen eind april en begin juni en de wegtrek tussen begin juli en begin september. De broedhabitat omvat halfopen, structuurrijke vegetaties met een rijk aanbod van grote insecten en kleine gewervelden. Al decennia lang wordt in West-Europa achteruitgang of zelfs het verdwijnen (Groot-Brittannië) van populaties gemeld. Uit de landen verder oostelijk is onvoldoende informatie beschikbaar.

Bron

Auteur(s)

Esselink, H., Geertsma, M.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.