Overslaan en naar de inhoud gaan

Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii

Foto: Kees Venneker

Indeling

Motacillidae [familie]
Motacilla [genus] (9/5)
yarrellii [soort]

De Rouwkwikstaart is de Britse tegenhanger van de in ons land talrijke Witte Kwikstaart. In Groot-Brittannië en Ierland broedden rond 1990 resp. 300.000 en 150.000 paren (Gibbons et al. 1993). Elders in Europa is het een zeldzame broedvogel van vooral kustgebieden, zuidelijk tot Noordwest-Frankrijk en noordelijk tot in Scandinavië. In Vlaanderen worden jaarlijks 1-5 paren vastgesteld, meestal mengparen met Witte Kwikstaarten (G. Vermeersch pers. med.). In het noorden en westen van Denemarken werden in 1993-96 7-8 broedgevallen vastgesteld, waarvan slechts één betrekking had op een zuiver paartje Rouwkwikstaarten (Grell 1998). Ook in Noorwegen (onregelmatige broed­vogel; Gjershaug et al. 1994), Zweden (jaarlijks 1-5 paren; A. Hellquist pers. med.) en Noordwest-Duitsland (zeer schaars; Glutz von Blotzheim & Bauer 1985) gaat het vrijwel altijd om mengparen. Britse vogels overwinteren grotendeels in het zuidelijk deel van het broedgebied. Een deel van de populatie trekt naar het zuiden tot in Portugal en Marokko. Er zijn aanwijzingen dat de trek van deze vogels lusvormig is, waardoor in het voorjaar (maart en april), bij een meer oostelijke trekroute, honderden vogels ons land aandoen (Meininger & Wolf 1995, Hustings & van Winden 1997).

Bron

Auteur(s)

Boele, A.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.