Overslaan en naar de inhoud gaan

Witte kwikstaart Motacilla alba

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Motacillidae [familie]
Motacilla [genus] (9/5)
alba [soort]

In Europa is nauwelijks een plek te vinden waar de Witte Kwikstaart als broedvogel ontbreekt. Hij broedt van hoog tot laag, van nat tot droog en zowel in natuurlijke landschappen als in stedelijk gebied. Echt talrijk is de soort nergens. In Nederland bewoont de Witte Kwikstaart een scala aan landschappen, maar bovenal het platteland met boerderijen, schuren en dorpsranden in de buurt van waterrijke of vochtige plekken. De nesten worden gebouwd in allerlei kunstmatige of natuurlijke spleten, gaten, nissen of holten. Dit maakt vrijwel elk hoekje van Nederland geschikt als broedplaats, ook (kaalkappen in) bossen en vrijwel kale duinen of stuifzanden. Als insecteneter doet de Witte Kwikstaart zich vooral te goed aan vliegen, muggen, kevers, mieren, libellen en vlinders. Het meest worden volwassen insecten rennend, fladderend of in de vlucht gepakt, terwijl modderige plekken en mest op larven en poppen worden onderzocht. Nederlandse Witte Kwikstaarten brengen de winter merendeels door in Zuidwest-Europa en Marokko. Het is onduidelijk of het kleine aantal wintervogels Nederlandse broedvogels betreft. In februari-maart arriveren de eerste vogels weer op de broedplaatsen. Vaak wordt tweemaal per seizoen een broedsel grootgebracht. Late jongen vliegen pas in september uit, juist voordat de massa weer naar het zuiden trekt.

Bron

Auteur(s)

Dijk, A. J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.