Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Gele kwikstaart Motacilla flava

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Motacillidae [familie]
Motacilla [genus] (9/5)
flava [soort]

Het broedareaal van de Gele Kwikstaart laat zich moeilijk begrenzen maar omvat grote delen van West- en Midden-Europa en het zuiden van Scandinavië. Ten westen (Engelse Kwikstaart), noorden (Noordse Kwikstaart) en (zuid)oosten wordt zijn plaats in meer of mindere mate door andere (onder)soorten bezet. Van de terugmeldingen van in Nederland geringde vogels stamt de helft uit Spanje, Portugal en Marokko. Het overwinteringsgebied ligt in West- en Centraal-Afrika.

Bron

Auteur(s)

Hoff, J. van 't

Publicatie