Overslaan en naar de inhoud gaan

Duinpieper Anthus campestris

Foto: Rob Versteeg

Indeling

Motacillidae [familie]
Anthus [genus] (9/3)
campestris [soort]

Ruim de helft van zijn korte leven brengt de Duinpieper op trek of aan de randen van de Sahara door. De periode van verblijf op de Nederlandse broedplaatsen beslaat tegenwoordig hooguit vier maanden (mei-augustus). Het is een warmteminnende soort die vaak op geƫxponeerde plekken zit maar niettemin weinig opvalt. De actieradius op de broedplaatsen is groot, zeker in vergelijking met Graspieper en Boompieper. In gebieden met een lage dichtheid leggen territoriale mannetjes afstanden van 1000-1500 m af, daarbij soms uitgestrekte stukken bos passerend. Dit maakt kwantificering van het aantal paren er niet eenvoudiger op. Nederland vormt, met Denemarken en Zuid-Zweden, de karig bezette noordwestrand van het Europese verspreidingsgebied.

Bron

Auteur(s)

Bijlsma, R.G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.