Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Boompieper Anthus trivialis

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Motacillidae [familie]
Anthus [genus] (9/3)
trivialis [soort]

Als broedvogel bewoont de Boompieper grote delen van Eurazië tot diep in Oost-Siberië. In Europa is het een wijd verbreide soort, met uitzondering van het uiterste noorden, westen en zuiden. De Nederlandse broedvogels overwinteren vermoedelijk in de savannen zuidelijk van de Sahara. Kenmerkend voor de broedhabitat is de combinatie van open ruimte en bomen of struiken. Aan de habitateisen wordt voldaan in een verscheidenheid aan landschappen, van natuurterreinen (heide, hoogveen, duinen) tot bossen (kaalkappen, jonge aanplant, zeer open bos) en cultuurlandschap (wegbeplanting, ruilverkavelingsbosjes). Het nest wordt op de grond tussen de begroeiing verstopt. De soort leeft vooral van insecten die op de grond worden bemachtigd.

Bron

Auteur(s)

Lok, J.

Publicatie