Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Ringmus Passer montanus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Passeridae [familie]
Passer [genus] (3/2)
montanus [soort]

De Ringmus bewoont geheel Europa met uitzondering van het uiterste noorden en westen. De soort heeft een sterke voorkeur voor kleinschalig agrarisch cultuurland met voldoende voedsel (zaden, in jongenfase ongewervelden), dekking en nestgelegenheid. Ringmussen benutten gaten en spleten in menselijke behuizingen, boomholtes in knotwilgen en andere bomen, maar kunnen ook medebewoners zijn op nesten van Buizerd, Havik en Roek. De Nederlandse Ringmussen zijn overwegend standvogel. 

Bron

Auteur(s)

Mostert, K.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.