Overslaan en naar de inhoud gaan

Tuinfluiter Sylvia borin

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Sylviidae [familie]
Sylvia [genus] (15/4)
borin [soort]

De Tuinfluiter broedt in Europa tot aan de Noordkaap, maar ontbreekt op IJsland en in een strook langs de Middellandse Zee. Het broedgebied strekt zich oostwaarts uit tot in Midden-Siberië. De soort verdraagt zowel warme als koele klimaten en is wat minder aan de gematigde zones gebonden dan de Zwartkop; in tegenstelling tot deze soort is hij talrijk in zowel Finland als Frankrijk. Bovendien is hij een echte langeafstandstrekker die in Afrika ten zuiden van de Sahara overwintert. In alle landschappen met enig bos of struweel zijn Tuinfluiters te vinden. Hij is daarbij minder aan opgaande bomen gebonden dan de Zwartkop, en nestelt bijvoorbeeld regelmatig in uitgegroeide mei- of sleedoornhagen in open cultuurland. De hoogste dichtheden worden vastgesteld in vochtige jonge loofbossen met een weelderige struik- en kruidlaag. Het nest, dat wat omvangrijker en slordiger is dan dat van de Zwartkop, wordt doorgaans gebouwd in dichte struiken of hoog opschietende kruiden als brandnetels. De Nederlandse Tuinfluiters arriveren vanaf de laatste decade van april. Ofschoon de eerste eieren begin mei worden gelegd, valt de legpiek tussen half mei en eind juni. 

Bron

Auteur(s)

Hustings, F., Majoor, F.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.