Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwartkop Sylvia atricapilla

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Sylviidae [familie]
Sylvia [genus] (15/4)

Buiten Europa, waar hij alleen ontbreekt in het uiterste noorden, broedt de Zwartkop alleen in Noordwest-Afrika en het westen van Siberië. In de gematigde streken behoort de soort tot de talrijkste broedvogels, zodat bijvoorbeeld de Duitse bossen worden opgeluisterd door de zang van liefst vier miljoen Zwartkoppen. De Nederlandse Zwartkoppen overwinteren in het westelijk Middellandse Zeegebied, vooral het zuiden van het Iberisch Schiereiland, Marokko en Algerije. Hoewel Zwartkoppen in allerlei gebieden met enige bebossing broeden, worden de hoogste dichtheden bereikt in oudere loofbossen met een goed ontwikkelde struiklaag. Dat wil niet zeggen dat de vogels hier ook betere broedprestaties leveren, want onderzoek in Bohemen (Tsjechië) toonde wat dit betreft geen verschillen aan tussen rivierbossen en productiebossen (Weidinger 2000). De nestplaatskeus geschiedt op de voor Sylvia-zangers typerende wijze. Nadat het mannetje enkele onooglijke nestvlonders heeft gebouwd, adverteert hij hier zijn zangtalenten. Het vrouwtje kiest de definitieve nestplek uit en bouwt het compacte maar nogal ijle nest, doorgaans in lage struiken, hoge kruiden of jonge bomen. De eerste eieren kunnen in Nederland in de laatste dagen van april worden verwacht maar de legpiek valt in mei en begin juni, met een uitloop tot in juli. 

Bron

Auteur(s)

Hustings, F., Majoor, F.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.