Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Braamsluiper Sylvia curruca

Foto: Kees Venneker

Indeling

Sylviidae [familie]
Sylvia [genus] (15/4)
curruca [soort]

De Braamsluiper broedt in heel Europa met uitzondering van het uiterste noordwesten en zuidwesten (zuidwaarts van de Loire en Alpen). De Nederlandse broedvogels trekken in september in zuidoostelijke richting via de Balkan en Egypte naar Oost-Afrika. In de tweede helft van april worden de broedgebieden weer opgezocht. De broedhabitat van deze insecteneter omvat dichte struwelen met doornstruiken, afgewisseld met open ruimten. De droge karakteristieke ratel­zang is vooral in de beide weken rond Koninginnedag te horen, gevolgd door een tweede nog kortere zangpiek eind mei en begin juni. Daarbuiten zijn Braamsluipers gewoonlijk zwijgzaam hoewel ze zich soms door de alarmroep verraden, een droge tik die aan de roep van de Zwartkop herinnert.

Bron

Auteur(s)

Vogel, R.L.

Publicatie