Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Acrocephalus [genus] (8/5)

De Grote Karekiet broedt van West-Europa tot in Japan en ontbreekt in Europa alleen op IJsland, de Britse Eilanden en in het merendeel van Fenno-Scandinavië. In de broedtijd is deze forse zangvogel een karakteristieke bewoner van rietmoerassen. De territoria worden bijna altijd gevestigd in overjarig riet, soms echter in lisdoddevelden. Het nest, een kunstig gevlochten kom, wordt op 50-100 cm boven het wateroppervlak vastgemaakt aan stevige stengels. Het voedsel bestaat uit water- en oeverinsecten zoals libellen en waterkevers. Ook jonge kikkers en vis kunnen deel uitmaken van het dieet. Deze eigenschappen typeren de Grote Karekiet als een ‘watervogel’ onder de zangvogels. De Nederlandse Grote Karekieten overwinteren ergens tussen de Sahel en Zuid-Afrika, in zowel moerasgebieden als vrij droge habitats met bosschages en struweel. Eind april kan het onmiskenbare karrekarre...kietkietkiet weer op de broedplaatsen worden gehoord. Doorgaans wordt één legsel per seizoen grootgebracht. Eenderde van de vrouwtjes produceert echter een tweede legsel. Een kwart van de mannetjes is polygaam en heeft 2-4 vrouwtjes. In september zijn de meeste vogels weer uit ons land vertrokken.

Bron

Auteur(s)

Graveland, J., Foppen, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.