Overslaan en naar de inhoud gaan

Krekelzanger Locustella fluviatilis

Indeling

Locustellidae [familie]
Locustella [genus] (5/2)

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland zoet
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Krekelzangers worden vrijwel jaarlijks in Nederland waargenomen, met lichte nadruk op het midden en het noordoosten van het land en het rivierengebied. De soort is opvallend vaak vastgesteld in Flevoland, waar grote oppervlakten geschikte habitat aanwezig zijn in de vorm van wilgen- en vlierstruwelen en jonge bossen op kleibodem. Er lijken twee pieken in het voorkomen te zijn: één van half mei tot begin juni en een kleinere eind juni (van den Berg & Bosman 2001). In het eerste geval kan het om ‘doorgeschoten’ voorjaarstrekkers gaan, in het tweede om vogels die elders ongepaard bleven en hier proberen een partner te vinden.

In 1998-2000 werd in vier atlasblokken de kenmerkende zang opgemerkt. In twee gevallen (Olst 1999, Halfweg bij Amsterdam 2000) ging het om langer verblijvende vogels in geschikte broedhabitat die waarschijnlijk ongepaard bleven. Daarmee blijft de soort in Nederland de status houden van aspirant-broedvogel, omdat er tot nu toe nog steeds geen zeker broedgeval is vastgesteld. Het vermoeden bestaat wel dat een mannetje in 1996 in De Wieden gepaard was, evenals bij sommige andere gevallen in Nederland (van den Berg & Bosman 2001). Omdat niet-zingende, gepaarde Krekelzangers uitgesproken onopvallend zijn, is het een hele toer om een broedgeval vast te stellen (Mackowicz 1989).

Veranderingen

In de vorige atlasperiode (1973-77) werd de Krekelzanger tweemaal opgemerkt, maar tot in de jaren tachtig bleef hij erg zeldzaam. Vanaf het begin van de jaren negentig werd hij vaker opgemerkt, met in sommige jaren wel vier zingende vogels (van den Berg & Bosman 2001). De toename weerspiegelt deels de uitbreidingstendens in Europa. In de 20e eeuw is de soort met name in Finland en Zweden toegenomen maar ook in Duitsland, waar hij zijn verspreidingsgebied westwaarts uitbreidde (Hagemeijer & Blair 1997). De Krekelzanger profiteert, net als sommige andere soorten, van de verruiging van moerassen die in grote delen van Europa plaatsvindt.

Aantallen

Broeden is in 1998-200 niet aangetoond.

Bron

Auteur(s)

Beusekom, R. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.