Overslaan en naar de inhoud gaan

Snor Locustella luscinioides

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Locustellidae [familie]
Locustella [genus] (5/2)

Het broedareaal van de Snor beslaat Europa en Centraal-Azië. Het Europese deel ligt ingeklemd tussen Oostzee en Middellandse Zee en loopt in het oosten via Oekraïne door tot ver in Rusland. Nederland ligt aan de noordwestgrens van het verspreidingsgebied; in Groot-Brittannië en Denemarken is de soort een zeldzame broedvogel. De Snor bewoont natte structuurrijke riet­vegetaties met een variabel aandeel van andere planten, zoals lisdodde en grote zegges. Soms vindt vestiging plaats in rietloze vegetatietypen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit (water)insecten en andere ongewervelden. Snorren broeden van eind april tot in augustus en kunnen twee broedsels grootbrengen. Het nest ligt laag en goed verborgen in de moerasvegetatie. Ze verlaten hun broedgebied in augustus-september en overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Bron

Auteur(s)

Ellenbroek, F.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.