Overslaan en naar de inhoud gaan

Baardman Panurus biarmicus

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Panuridae [familie]
Panurus [genus] (1/1)
biarmicus [soort]

De Baardman is een broedvogel van de gematigde delen van Eurazië. Het verspreidingsgebied in Europa is sterk verbrokkeld, met hier en daar zwaartepunten zoals in de Donaudelta (200.000 paren). In Noordwest-Europa is de Nederlandse delta van oudsher een belangrijk broedgebied. De favoriete broedhabitat bestaat uit gevarieerde rietvegetaties in rivierdelta’s en langs zoetwatermeren. Nederlandse Baardmannen broeden van eind maart tot in augustus en brengen meestal twee, soms drie broedsels groot (Beemster 1997). De meeste vogels overwinteren in eigen land; verre terugmeldingen van Nederlandse vogels stammen alle uit de jaren 1965-68 en 1971-75, kort na de inpoldering van respectievelijk Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (Zink 1981). Baardmannen kennen een opvallende dieetwisseling in de loop van het jaar. In de zomer bestaat het voedsel vooral uit insecten, in de winter uit (riet)zaad, aangevuld met insecten (Spitzer 1972, Bibby 1981). In de Oostvaardersplassen worden nestjongen vooral gevoerd met dansmuggen. Insecten vormen in de winter, bij een laag aanbod van rietzaad, een belangrijke voedselbron (Beemster et al. in druk).

Bron

Auteur(s)

Beemster, N.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.