Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Fluiter Phylloscopus sibilatrix

Foto: Jankees Schwiebbe

Indeling

Phylloscopus [genus] (16/3)
sibilatrix [soort]

De Fluiter ontbreekt in Europa in Ierland, het Iberisch Schiereiland en delen van de Balkan. De soort breidt zich uit in noordelijke richting, waarbij de noordgrens in Finland momenteel tot aan Lapland reikt. De broedhabitat bestaat uit hoogopgaande en (middel)oude loof- of gemengde bossen met een gesloten kroonlaag, een onderetage van bomen en/of struiken en een spaarzaam begroeide bosbodem. In puur naaldhout komt de soort voor indien er een voldoende ontwikkelde struiklaag aanwezig is. In Nederland vormen doorgeschoten eiken-berkenhakhout of middel­oud beukenbos favoriete broedplekken. Het voedsel bestaat uit een rijk assortiment aan insecten\(larven) en spinnen. In Nederland arriveert de Fluiter eind april; in augustus hebben de meeste vogels het land weer verlaten. Er wordt slechts één broedsel per jaar groot gebracht. Het overkapte nest ligt op de grond, vaak tegen een lichte helling. Het winterhalfjaar wordt, na een reis in zuidoostelijke richting, doorgebracht in tropisch Afrika. 

Bron

Auteur(s)

Gutter, M.

Publicatie