Overslaan en naar de inhoud gaan

Spreeuw Sturnus vulgaris

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Sturnidae [familie]
Sturnus [genus] (1/1)
vulgaris [soort]

De Spreeuw is een van onze meest gewone broedvogelsoorten, en in grote delen van Europa is dat niet anders. Op wereldniveau is de Spreeuw zelfs een van de talrijkste vogels. In Europa, waar zo’n 40 miljoen paren broeden, is alleen het uiterste noorden onbewoond, terwijl de soort in Spanje en Zuid-Italië plaats maakt voor de Zwarte Spreeuw. Onze broedvogels zijn deels standvogel, maar de meerderheid overwintert in België, Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland. Spreeuwen nestelen, veelal in losse kolonies, in holtes en spleten in bomen en bouwwerken. Bij ontstentenis hiervan maken ze graag gebruik van nestkasten. Het voedsel, dat in de broedtijd vooral insecten (larven), spinnen, en regenwormen omvat, wordt in liefst wat vochtige graslanden verzameld, waartoe ook gazons kunnen worden gerekend. In de rest van het jaar zijn Spreeuwen alleseters.

Bron

Auteur(s)

Dijk, A. J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.